การทำธุรกิจนั้นสามารถเริ่มต้นที่ตัวเองได้จากทรัพยากรที่ตัวเองมีหรือสิ่งที่สนใจ จากนั้นลงทุนในความรู้กับตัวเองเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถที่ตัวเองมี การลงทุนในตัวเองที่ง่ายและถูกที่สุดคือ การอ่านหนังสือหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ปรึกษาผู้รู้ และลงมือทำ อย่างไรก็ตาม การจะทำธุรกิจใดใดนั้น ควรต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนั้นอย่างลึกซึ้ง สิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือ การหาธุรกิจที่เหมาะกับตัวเองที่จะสามารถทำออกมาได้ดีและต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ Mindset ที่ดีจะทำให้ธุรกิจไปได้ดี และถ้าธุรกิจที่ทำเป็นธุรกิจที่เริ่มจากความรักนั้นจะยิ่งดีมาก โดยเรามีเคล็ดลับ 5 ข้อมาฝากท่านที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจด้วยตนเองดังนี้

ออกแบบชีวิตก่อนออกแบบธุรกิจ

การที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเอง สิ่งที่จะต้องรู้คือการตอบคำถามว่าตัวเองต้องการชีวิตรูปแบบไหน จากนั้นเลือกธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตที่ต้องการเมื่อเราทำธุรกิจนี้แล้วเราจะได้อะไร เช่น ได้ชีวิตที่ดีขึ้น ได้มีเวลามากขึ้น ได้พัฒนาตัวเอง ได้อยู่กับครอบครัวและครอบครัวสบายมากขึ้น เป็นต้น

เป้าหมายทางธุรกิจ

ก่อนจะทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมองเห็นเป้าหมายของธุรกิจว่าเป้าหมายของธุรกิจนั้นจะเป็นไปในทิศทางใด เป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ สามารถพัฒนาต่อได้หรือไม่ มีภาพรวมเป็นอย่างไร จะกลายเป็นธุรกิจหน้าตาแบบใดในอนาคต แล้วกลับมาถามตัวเองว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ได้อย่างไร ต้องมีคุณสมบัติใดบ้างซึ่งคำถามจะนำมาซึ่งวิธีการไปสู่เป้าหมาย

หาความรู้ในการทำธุรกิจ

ในการทำธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในการทำธุรกิจ โดยสามารถศึกษาได้จากการอ่านหนังสือศึกษาด้วยตัวเอง การเรียนรู้จากผู้รู้ มีความรู้เรื่องของ Mindset ที่ดีในการทำธุรกิจ เพราะนั่นคือหัวใจหลักในการทำธุรกิจรวมถึงทักษะการขาย เพราะเราจะเติบโตได้ก็เพราะการขาย สิ่งที่ทำจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้จะต้องศึกษาลูกค้าด้วยว่ามีพฤติกรรมการบริโภคเป็นอย่างไร

วางแผนในการทำธุรกิจ

การทำธุรกิจที่ดีเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีเมื่อมีต้นทุนที่จำกัดด้วยแล้วจำเป็นจะต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะการทำธุรกิจมีความเสี่ยง มีการวางแผนรายวันว่าจะต้องทำอะไรบ้างจนกระจายเป็นรายสัปดาห์รายเดือน จากนั้นให้ทำตามแผนที่วางไว้และแก้ไขเรียนรู้จากข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามแม้จะมีแผนที่ดีแต่ก็ต้องมีแผนที่จะรับมือจากสิ่งที่ไม่คาดคิดด้วย

ศึกษาเรื่องเงินทุน

การทำธุรกิจนั้นแน่นอนว่าจะต้องศึกษาเรื่องของการลงทุนเพื่อให้ลดความเสี่ยง ความคุ้มค่าที่สำคัญคือรู้ว่าจะต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ จากการรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างมีวัสดุอุปกรณ์อะไร ราคาเบื้องต้นเท่าไหร่ ซึ่งสามารถคำนวณคร่าว ๆ ได้เองจากการค้นหาข้อมูล เมื่อรู้ว่าจะต้องใช้ทุนเท่าไหร่แล้ว ก็จะสามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าจะต้องจัดการบริหารอย่างไร

ในการทำธุรกิจของตัวเองนั้น สามารถเริ่มต้นจากทรัพยากรที่ตัวเองมีอาจมาจากความสามารถหรือสินค้าที่สนใจหรือมีความรู้ในสินค้าเพื่อตอบโจทย์กับลูกค้า จากนั้นหมั่นหาความรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อมีแผนธุรกิจแล้วต้องลงมือทำไม่ปล่อยให้เป็นเพียงแผนในกระดาษ

เคล็ดลับเริ่มธุรกิจด้วยตนเอง