ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรีบแก้ไข เพราะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของแต่ละครอบครัว โดยเฉพาะหากเป็นหนี้กู้ยืมนอกระบบที่มีการคิดดอกเบี้ยสูงกว่าที่รัฐกำหนด อาจมาจากการติดเล่นพนันบอลและสุดท้ายบอลสเต็ปที่แทงออกมาไม่ตรงกับที่คาดไว้ หากคุณมีปัญหาหนี้สินอยู่ จะจัดการให้หมดได้อย่างไรในระยะเวลาอันสั้น เรามีวิธีเสนอแนะ

  1. สรุปตัวเลขของหนี้สิน

เตรียมสมุดหรือคอมพิวเตอร์ใช้ EXCEL คำนวณหนี้สินที่คุณมีอยู่ โดยลำดับจากเจ้าหนี้ที่มีมูลค่าหนี้สินสูงที่สุด และคิดอัตราดอกเบี้ยมากที่สุด ไล่ลงมาที่ต่ำที่สุด ตามลำดับ เพื่อให้คุณได้เห็นตัวเลขของหนี้สินในปัจจุบัน และมองภาพรวมออกว่าต้องรีบใช้หนี้แก่เจ้าหนี้รายใดก่อนหลังกันเป็นจำนวนเงินเท่าใดบ้าง เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้ส่งรถ หนี้คอนโด ฯลฯ

  1. หาวิธีการประนอมหนี้

เจ้าหนี้แต่ละรายจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกัน สถาบันการเงินอาจพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยหรือให้หยุดการคิดดอกเบี้ยชั่วคราวได้ แต่หากคุณเป็นลูกหนี้นอกระบบ ก็ต้องใช้วิธีการเจรจาต่อรองอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้ คุณต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้เพียงพอในการเจรจาต่อรองด้วย

  1. เปลี่ยนเจ้าหนี้

กรณีที่คุณมีญาติพี่น้องที่มีฐานะพอจะช่วยคุณได้ อาจต้องขอความช่วยเหลือจากเขาเหล่านั้น เพื่อนำเงินก้อนไปชำระหนี้กับรายใหญ่ที่คิดดอกเบี้ยแพงกว่า โดยคุณตอบแทนญาติพี่น้อง ด้วยการจ่ายดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าให้แทน และเมื่อคุณเป็นหนี้กับญาติพี่น้อง คุณไม่ควรหนีหน้าหรือตัดขาดสื่อสาร เพราะจะมีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวในระยะยาวด้วย

  1. หยุดการใช้เงินจ่ายฟุ่มเฟือย

หากคุณเป็นคนที่ชอบซื้อสินค้าแฟชั่น เปลี่ยนรถ เปลี่ยนบ้าน หรือชอบท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้กลายเป็นของที่ต้องหยุดการใช้จ่ายให้หมด ซึ่งหากคุณลองดูตัวเลขย้อนหลัง จะพบได้ว่าคุณสูญเสียเงินไปกับรายจ่ายเหล่านี้มากน้อยเพียงใดแทนที่จะได้นำเงินไปใช้หนี้

  1. เพิ่มทางเข้าของรายได้

วิธีที่จะทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างง่าย คือ การนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาขายเป็นของมือสอง หรือขายทอดตลาด เพื่อนำเงินที่ได้นั้นไปใช้หนี้ให้เร็วที่สุด แต่หากคุณไม่มีสิ่งของที่จะขายได้ ก็จะต้องมองหาลู่ทางทำอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและต้องเตือนตัวเองไม่ให้เผลอใช้จ่ายเพิ่ม เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น จะทำให้คุณสามารถทยอยใช้หนี้ได้มากขึ้นในเวลาที่สั้นลง

เมื่อคุณมีหนี้สินอยู่ สิ่งที่ควรทำคือ การสรุปว่าตัวเองมีหนี้อยู่เท่าไหร่ แล้วทยอยใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ รีบเจรจาเพื่อประนอมหนี้หรือไกล่เกลี่ยหนี้สินกับเจ้าหนี้ ไม่ลืมรัดกุมเรื่องการใช้เงิน และหาช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ หากคุณทำเช่นนี้อย่างมีวินัย เชื่อว่าสามารถที่จะหมดหนี้สินได้ภายในระยะเวลาอันสั้นอย่างแน่นอน