เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลพบว่า คนไทยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการผ่าน Google ซึ่งเป็น Search Engine ชื่อดังอันดับโลก มากถึงวันละประมาณ 3 ล้านครั้ง

การทำ SEO หรือ search engine optimization ให้แก่เว็บไซต์ธุรกิจที่มีคุณภาพและมีความสม่ำเสมอ โอกาสในการขายก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ SEO เป็นสิ่งที่ควรทำตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการเปิดเว็บไซต์ เพื่อให้มีอำนาจในการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจของสินค้าและบริการประเภทเดียวกันได้ดียิ่งขึ้น

SEO กับการแข่งขันในตลาดธุรกิจออนไลน์

SEO สำคัญกับการทำธุรกิจในปัจจุบันมากเนื่องจากว่าหลายเว็บไซต์ก็ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง search engine ทั้งด้วยการโฆษณาแบบซื้อพื้นที่ (การประมูลราคา) และการทำ SEO (ทั้งด้วยตัวเองและการจ้างบริษัทที่มีความชำนาญทำ)

หากเว็บไซต์ใดไม่ทำการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ด้วย SEO ก็จะทำให้ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ด้วยระบบอัลกอริทึ่มของ search engine ต่ำกว่า ทำให้อันดับการสืบค้นตกไปอยู่หน้าท้าย ๆ ของการใช้ keyword นั้น ๆ ซึ่งจะเกิดข้อเสีย คือทำให้ลดโอกาสในการขายสินค้าทางออนไลน์ไปอย่างมาก

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำ SEO

นอกจากหลักการพัฒนาเว็บไซต์ SEO ทั้งด้านบทความหรือ content ภาพประกอบ สื่อมัลติมีเดียที่มีความดึงดูดน่าสนใจและการมีลิ้งค์เชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอกเข้าสู่เว็บไซต์ทางธุรกิจ เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าแล้ว

เจ้าของธุรกิจและผู้รับจ้างพัฒนาเว็บไซต์ ควรทำการศึกษาหลักการวิเคราะห์ของระบบ algorithm ของ search engine อย่าง Google ซึ่งมีหลายประเภท เช่น PANDA , HUMMINBIRD ฯลฯ เพื่อการระมัดระวังทำสิ่งที่เป็นข้อห้ามของระบบ search engine เช่น

ระบบ PANDA สำหรับการหาคำซ้ำ หรือ plagiarism ถ้ามีบทความใดมีการใช้เนื้อหาที่คัดลอกจากเว็บไซต์อื่น ๆ หรือมีการใส่คีย์เวิร์ดที่ไม่เป็นธรรมชาติ เน้นจำนวนคีย์เวิร์ดมากเกินไปจนอ่านแล้วไม่ได้ใจความ ฯลฯ ก็จะทำให้ถูกตีความหมายว่าเป็นเว็บไซต์คุณภาพต่ำ ที่จะทำให้อันดับในการค้นหาตกลงด้วย

สิ่งที่ต้องพัฒนาเสมอในการทำ SEO

การปรับปรุงในส่วนของโครงสร้างเว็บไซต์ ทำให้ใช้งานง่าย เป็นที่ประทับใจของลูกค้า ไม่ใช่สีสันที่อ่านแล้วไม่สบายตา รวมถึงการสร้างสื่อประกอบบทความ ก็ต้องน่าสนใจ ควรทำเป็นคลิปวิดีโอที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้มีโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาใช้งานเว็บไซต์ซ้ำอีกบ่อย ๆ

นอกจากนั้น เว็บไซต์ก็ควรใช้ได้บนจออุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและมือถือ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงของลูกค้าตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

จะเห็นได้ว่า การทำเว็บไซต์ SEO สำคัญกับการทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะทำให้เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็ว เพิ่มโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านยอดขาย จำนวนลูกค้าและการเป็นที่จดจำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

SEO สำคัญแค่ไหนกับธุรกิจ