เคยไหมที่พยายามที่จะเก็บเงินให้ได้ในแต่ละเดือนแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ ด้วยปัจจัยภายนอกหลาย ๆ อย่างทั้งรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัว ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ค่ากิน เป็นต้น หลาย ๆ ครั้งเราก็จะเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าเรามีรายจ่ายเยอะจึงไม่เหลือเงินเก็บ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว แล้วเราสามารถออมเงินได้ทุก ๆ วัน ไม่ต้องรอให้ถึงสิ้นเดือน สำหรับคนที่ต้องการออมเงินให้ได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ต้องใช้วิธีการออมเงินดังต่อไปนี้

1.วิธีการแรกคือ การออมเงินด้วยเหรียญ จะเป็นเหรียญมูลค่าใดก็ตามที่เราเหลือติดกระเป๋าในแต่ละวันนั้น ให้นำมาหยอดใส่กระปุกออมสิน ทำเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน นำมาหยอดจนเต็มกระปุกออมสิน เมื่อเต็มแล้วให้เรานำเงินก้อนนี้ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารแบบฝากประจำ สาเหตุที่ต้องนำเข้าบัญชีแบบฝากประจำก็คือ เราจะได้ไม่เผลอนำเงินจำนวนนั้นมาใช้ และเราจะได้สะสมออมเพิ่มเติมไปได้เรื่อย ๆ ด้วย ต้องบอกเลยว่าวิธีนี้แม้ว่าจะเป็นการออมที่ไม่ได้มากในแต่ะครั้ง แต่เมื่อสะสมไปเรื่อย ๆ ก็สะสมได้เป็นหลักพันหลักหมื่นบาทได้ทีเดียว

2.มาต่อกันที่วิธีการที่สอง สำหรับคนชอบลุ้น การออมแบบนี้จะให้ความตื่นเต้นกับผู้ออม ซึ่งก็คือการออมด้วยสลากดิจิทัล เป็นการออมที่เราสามารถทำได้ในทุก ๆ วัน สำหรับมนุษย์เงินเดือน หลังจากที่เงินเดือนออก ให้คำนวณหักรายจ่ายที่จำเป็นทั้งหมดแล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือส่วนหนึ่งไปออมสลากดิจิทัล อาจจะเป็นหลักร้อยหรือหลักพันบาทในแต่ละเดือนตามกำลังที่มี วิธีนี้ก็จะมีระยะเวลากำหนด ช่วยไม่ให้มีการถอนเงินออกมาใช้ได้ง่าย ๆ ถือเป็นวิธีการออมที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง

3.วิธีการที่สามคือการออมเงินด้วยการตั้งบัญชีให้ตัดเงินเข้าบัญชีฝากประจำแบบอัตโนมัติ โดยเราสามารถตั้งไว้ในเรทเงินที่เรายังเหลือสภาพคล่อง เช่น หัก 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท วิธีการนี้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ ควบคุมรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยไม่ค่อยได้ เมื่อเห็นเงินบัญชีก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายในการเก็บเงิน ทำให้ไม่เหลือเงินเก็บในแต่ละเดือน วิธีการตัดเงินเข้าบัญชีฝากประจำตั้งแต่ต้นเดือนจะทำให้สามารถเก็บออมเงินได้ตามเป้าหมาย

ทั้ง 3 วิธีข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการออมเงินอีกหลายวิธี ที่เห็นผลได้จริง แต่มีเคล็ดลับประกอบเล็กน้อยในการออมเงินคือ ต้องมีวินัยในการออมเงิน ทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตั้งเป้าหมายการออมเงินให้ชัดเจน ไม่ล้มเลิกกลางคัน เพียงเท่านี้มนุษย์เงินเดือนก็จะมีเงินเก็บออมได้อย่างใจต้องการ