ภายหลังสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้นเกินเท่าตัว เนื่องจากรัสเซียระงับการส่งออกปุ๋ยและสินค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบโต้นโยบายของชาติตะวันตก จึงทำให้ปุ๋ยในท้องตลาดขาดแคลนและมีราคาสูง เพราะรัสเซียเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยอันดับ 1 จึงทำให้ทั่วโลกประสบปัญหาปุ๋ยเคมีขาดแคลนอย่างหนัก ส่งผลให้หลายภาคส่วนเข้ามาดูแลวิกฤตปุ๋ยแพงในครั้งนี้ เพื่อที่จะหาวัสดุทดแทนในปุ๋ยเคมีบางชนิด ซึ่งจริง ๆ แล้วในประเทศไทยมีทางออกมากมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาปุ๋ยแพงหรือปุ๋ยขาดแคลนได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักหรือการใช้โดโลไมท์ซึ่งเป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เองในราคาที่ถูกแต่มีคุณประโยชน์มากมาย

โดโลไมท์ คืออะไร

โดโลไมท์ คือ ปูนชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบของธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียม เป็นส่วนประกอบสำคัญและมีฤทธิ์เป็นด่าง จึงเหมาะสมในการนำมาปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้กลับมามี PH ที่เป็นกลางหรือเหมาะสมขึ้น ซึ่งตัวโดโลไมท์ไม่ใช่มีเพียงแค่หน้าที่ในการปรับสมดุลของดินเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยในการรักษาโรคพืชนานาชนิดได้อีกด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีสะสมมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ดินเป็นกรด เมื่อใส่ปุ๋ยเท่าไรพืชก็ไม่สามารถนำสารอาหารเหล่านั้นไปใช้งานได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับสภาพดินให้เป็นกลางเสียก่อน พืชจึงจะสามารถนำปุ๋ยไปใช้งานได้ตามปกติ โดยโดโลไมท์มีฤทธิ์เป็นด่างนอกจากจะช่วยในการปรับสภาพดินให้กรดกลายเป็นกลางแล้วยังมีสารสำคัญอย่างแคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารรองที่ช่วยให้พืชสามารถดูดซึมแร่ธาตุต่าง ๆ ในดินได้ดีอีกด้วย

ดังนั้นในพื้นที่ที่มีการใช้ปูนโดโลไมท์การใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป เพียงแต่หันไปใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ก็จะช่วยให้พืชกลับมาเจริญเติบโตได้ดีต่อไป เพราะอย่าลืมว่าการที่ดินดี ปลูกอะไรก็งามไปหมด หากแต่จะต้องบำรุงด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์อยู่สม่ำเสมอ สลับกับการปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์

แต่การใช้โดโลไมท์ที่มากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อดินและพืชด้วยได้เช่นกัน หากมีความสงสัยเกี่ยวกับดินที่ปลูกมีความเหมาะสมหรือมีฤทธิ์เป็นกรด-ด่างมากแค่ไหน ให้ทำการเก็บตัวอย่างดินไปส่งตรวจและวิเคราะห์ที่กรมพัฒนาที่ดินประจำจังหวัด เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดินต่อไป รวมถึงคำแนะนำในการใส่ปุ๋ย ปริมาณที่พืชชนิดนั้น ๆ ต้องการ เพื่อที่จะใส่ปุ๋ยให้ตรงตามความต้องการของพืช เพราะการที่ใส่ปุ๋ยมากเกินพอดี นอกจากผลผลิตจะไม่ได้เพิ่มมากขึ้น อาจทำให้พืชน็อคปุ๋ยจนเกิดความเสียหายได้ เพียงแต่ในการ

ใช้งานโดโลไมท์ ไม่ควรผสมกับปุ๋ยเคมีควรทำการหว่านลงในดินให้กระจายทั่วแปรงปลูกอย่างน้อย 14 วัน จึงจะทำการปลูกและใส่ปุ๋ยได้