SEO หรือ Search Engine Optimization

เป็นการทำให้เว็บไซต์ถูกจัดอันดับได้ดีขึ้นในการสืบค้น search engine อย่าง Yahoo Google ด้วยการปรับปรุงเว็บไซต์แบบดั้งเดิมใน 2 ส่วน คือ

การทำเว็บไซต์ SEO แบบเทพ แต่เข้าใจง่าย

1.ส่วน On-Page SEO

เป็นการใช้ keyword ที่ได้จากการวิจัยการตลาด ศึกษาว่าลูกค้าเป้าหมายทางธุรกิจของคุณมีการสืบค้นด้วย keyword ใดบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่มองหาร้านขายซาลาเปาอร่อยในกรุงเทพ ก็นิยมใช้คีย์เวิร์ดว่า ซาลาเปา+กรุงเทพ

หากคุณทำธุรกิจขายซาลาเปาในเขตกรุงเทพ ก็ควรนำคีย์เวิร์ดนี้มาใส่ในบทความ ตั้งชื่อภาพ ตั้งชื่อ URL address โดยใส่คีย์เวิร์ดนี้ลงไป เพื่อให้ระบบ algorithm ของ search engine ประมวลผลและวิเคราะห์และนำไปสู่การแสดงผลให้ปรากฏสู่สายตาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณ

ทั้งนี้ในปัจจุบันคุณต้องให้ความสำคัญกับการทำสื่อมัลติมิเดียที่ดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้นด้วย เนื่องจากมีการศึกษาพบว่าเป็นเทคนิคที่ทำให้ลูกค้าให้เวลาหน้าจอของเว็บไซต์คุณนานขึ้น ซึ่งก็จะทำให้เป็นผลลัพธ์ที่ดีในการเพิ่ม Traffic และเพิ่มโอกาสในการขายทำให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณบรรลุเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น

2.ส่วน Off-Page SEO

เป็นการสร้าง BackLink เพื่อเชื่อมโยงเว็บไซต์ของคุณกับเว็บไซต์ภายนอกที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน โดยคุณอาจไปตอบคอมเม้นต์ในประเด็นปัญหาที่ผู้บริโภคทั่วไปประสบ อย่างเช่น ทำอย่างไรซาลาเปาจะอร่อย วิธีนึ่งซาลาเปาให้สุกพอดี ฯลฯ (กรณีตัวอย่างว่าคุณขายซาลาเปาอยู่)

เมื่อคุณไปตอบคำถามว่ามันมีเทคนิคอย่างไรในการทำซาลาเปาให้อร่อยพร้อมกับแนบ Link ก็จะทำให้ผู้ที่อยากจะบริโภคซาลาเปาอร่อยมาซื้อชิมที่ร้านของคุณ แล้วก็อาจจะกลายเป็นลูกค้าประจำในอนาคต

นอกจากนี้ อาจจะใช้การเชื่อมโยงลิงค์เว็บไซต์ของร้านอาหารประเภทอื่น เช่น อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ เข้ากับเว็บไซต์คุณ เพื่อเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการบริโภคอาหารให้แก่ลูกค้า ก็ได้เช่นกัน

การทำองค์ประกอบ SEO ให้ครบทั้งสองส่วน คือ Off-page และ On-page SEO จะทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่กำลังมองหาสินค้าที่ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ สามารถพบกับหน้าเว็บไซต์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว เป็นจุดที่ลงตัวที่สุด กล่าวคือ WIN-WIN ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (ขณะเดียวกัน ทาง search engine ก็ได้ผลลัพธ์ด้านความประทับใจของลูกค้าในการใช้ search engine นั้น ๆ ไปด้วย)

การทำ SEO ในปี 2019 จึงต้องมีการอัพเดต ติดตามเทรนด์ลูกค้า จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการเพิ่มจำนวน Traffic ของผู้เข้าชม เพิ่มยอดขายให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ทั้งในระยะสั้นและยาว

ที่สำคัญ การทำเว็บไซต์ SEO จะเพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ จึงเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการซ้ำ หรือRepeat Business สูง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อธุรกิจของคุณในอนาคตด้วย

ตัวอย่างการทำเว็บไซต์ SEO แบบเทพ